กิน-ดื่ม-เที่ยว

เริ่มแล้ววันนี้ พระราชวังกรุงธนบุรีเปิดให้เข้าชมฟรี

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/