คลิปเด็ด

ชมดวงจันทร์จำลองขนาดใหญ่ที่วิหารโรเชสเตอร์

ศิลปินไอเดียบรรเจิด ผู้รังสรรค์ผลงานขนาดใหญ่มหึมานี้  ได้ถอดแบบโดยใช้ภาพถ่ายจากยานอวกาศของ องค์การนาซ่า ซึ่งโคจรอยู่รอบ ๆ ดวงจันทร์ จึงได้มิติที่มีความสมจริงสูงสุด โมเดลพระจันทร์ 3 มิติ ชิ้นนี้ มีชื่อว่า Museum of the Moon ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร ลอยอยู่ภายใน วิหารโรเชสเตอร์ ณ กรุงลอนดอน

————————— cover image by —————————
www.trover.com/d/2TC2J-rochester-cathedral-rochester-england

 

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/