อัพเดทข่าวสาร

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมสนับสนุนหลักการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

180917 SE_WorldSkillsASEAN
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/