คลิปเด็ด

ไปเที่ยวชม เวนิส เมืองที่ได้ชื่อว่า อโยธยาตะวันตก

เวนิส (อ่านแบบอังกฤษ) หรือ เวเนเซีย (อ่านแบบอิตาลี) เป็นเมืองหลักของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ถูกขนานนาม มากมายหลายชื่อ เนื่องจากมีเอกลักษณ์ สวยงามโดดเด่น เช่น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก , เมืองแห่งสายน้ำ หรือ เมืองแห่งสะพาน

เวนิส ถือกำเนิดมาจาก การปลูกสร้างเพื่อเชื่อมพื้นที่เกาะเล็กเกาะน้อย ให้เป็นผืนแผ่นเดียว ในแถบทะเลที่ตั้งอยู่ทางเหนือของอิตาลี ในปัจจุบัน เมืองเวนิสถือเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ทำรายได้งาม ให้กับการขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจของประเทศ

clip >> Around The World 4K // data >> WIKIPEDIA

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/