อัพเดทข่าวสาร

สมาคมบริหารทรัพย์สินฯ ประกาศมาตรการแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ โควิด -19 ในอาคารชุด เพื่อหลักการปฏิบัติและการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกัน

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/