อัพเดทข่าวสาร

PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมีแนวทางและมาตรฐานในการสอนที่ได้รับการรับรองจาก PDPC

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/