กิน-ดื่ม-เที่ยว

gram cafe&pancakes เปิดสาขาใหม่ พร้อมด้วย 3 เมนู เฉพาะที่มีที่นี่เท่านั้น

IMG_0008
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/