ยามว่าง

เมื่อภาพจากปลายปากกา ถูกเทียบกับสถานที่จริง

blues cover
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/