คลิปเด็ด

ขั้นตอนในการผลิตสบู่ ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

โรงงาน Poole ในประเทศอังกฤษ เป็นผู้ผลิตสบู่โดยใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบปลอดสารพิษจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งขั้นตอนในการผลิตดังที่เห็นนี้ ล้วนมีความสดใหม่จากเกษตรกร เพื่อให้สรรพคุณคงอยู่มากที่สุด และมีสีเป็นธรรมชาติแบบที่เห็น ทุกวันนี้โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 800 คน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผลผลิตได้กว่า 50 ล้านรายการ เพื่อจัดจำหน่าย

See more from LUSH :  https://www.lush.com

Credit Clip >>>  Youtube : INSIDER CHANNAL

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/