คลิปเด็ด

อ่าวหะล็อง หรือ ฮาลองเบย์ มุกมังกรแห่งเวียตนาม

หมู่เกาะในแถบนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมง และก็ยังเป็นถิ่นอาศัย ของสัตว์อีกหลายๆชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำให้เกาะแห่งนี้ ถูกประกาศให้เป็น มรดกโลก จากยูเนสโก เมื่อปี 2537

ฮาหะล็อง หรือ ที่คุ้นเคยในชื่อ อ่าวฮาลอง อยู่ในเขตของอ่าวตังเกี๋ย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียตนาม ใกล้กับชายแดนจีน มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตร.กม. มีพื้นที่ชายฝั่งยาว 120 กม. อ่าวฮาลองมีเกาะหินปูน.ที่โผล่ขึ้นมาจากระดับน้ำทะเล เกือบๆ 2,000 เกาะ

credit >>>> https://www.youtube.com/WorldlyNomads

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/