อัพเดทข่าวสาร

ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ จัดประกวดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ หนุนใช้เป็นสื่อหลักเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาเมือง

181128 depa
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/