อัพเดทข่าวสาร

depa ปลดล็อค เปิดเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ โชว์ 7 ตราสัญลักษณ์Smart City เร่งเปิดรับสมัครเมืองทั่วประเทศมาพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

190328 depa_smart
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/