ไขข้อข้องใจ ระเบียบวิธีปฎิบัติและการจัดงานประเพณีต่างๆ ในช่วง 14 ต.ค. – 14 พ.ย.

1.ให้ข้าราชการ หน่วยงานราชการแต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี ส่วนป …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/