สวย เรียบ หรู เป็นบุญตาโดยแท้ พระนามบัตรของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

คุณ ฮิโรมิ อินาโยชิ นักออกแบบชาวญี่ปุ่น ได้ให้สัมภาษณ์แ …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/