สาวกซัมซุงช็อค!!! NOTE 7 แบตระเบิด เครื่องไฟไหม้ เรียกกลับทั่วโลก 2.5 ล้านเครื่อง

สาวกซัมซุงสุดเซ็ง บริษัทแม่เรียกคืนเครื่องกาแลกซี่โน้ต …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/