รัฐจัดเงินปล่อยกู้สินเชื่อซ่อมเครื่องจักร 3 หมื่นล้าน ปล่อยสินเชื่อซ่อมเครื่องจักร..

SME เฮ ! จะได้รับสิทธิ์กู้สินเชื่อปรับเปลี่ยนและเพิ่มปร …

ก.แรงงาน ปรับอัตราค่าจ้าง สูงสุดวันละ 550 บาท มีผล 10 ส.ค. เป็นต้นไป

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการยกระดับทักษะฝีมือให้แรงงานไทยให้มีมาตรฐาน…

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/