20+ อาคารแปลกและสวยรอบโลก ฉีกทุกกรอบแห่งสถาปัตยกรรมเดิมๆ

สิ่งปลูกสร้างรายล้อมเราจนแทบจะแยกไม่ออก ณ มหานครเมืองใหญ่อาคารต่างๆ จึงมักถูกออกแบบมาให้ทันสมัยเสมอ…

นวัตกรรมใหม่ สำหรับหนีภัยยามเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง ให้หนีออกจากอาคารได้เร็วที่สุด

ในยามเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง คุณจะหนีเอาตัวรอด ออกจากอาค …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/