คลื่นพสกนิกร..

หลับเถิดพ่อ ขอลูกไทย ได้ร่วมส่ง ทุกใจตรง หนึ่งเดียว กลม …

#คิดถึงพ่อ

เกินคำเอ่ยออกได้ เหมือนหัวใจแหลกสลาย กลืนทุกข์เก็บในกาย …

“แสงเทียน”

  คิดว่า ทุกคนคงเคยจุดเทียนไหว้พระกันบ้าง หรือจุดเ …

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/