บิสไอเดีย

ถอดคำศัพท์ที่พบเจอรัวๆในการติดต่อกับธนาคาร

vocab new cv ed
Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/