คลิปเด็ด

เมื่อคราว กรมหลวงวชิรญาณสังวรเสด็จสวนโมกข์

นับเป็นคลิปอันมหามงคลยิ่ง จากปีพุทธศักราช 2532 ที่ได้หายไปยาวนานถึง 30 ปี ที่ได้บันทึกเรื่องราวของ อดีตสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒฺโน) ซึ่งเสด็จไปยัง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านพุทธทาสภิกขุ คอยถวายการต้อนรับ

จากภาพ.. ท่านอาจารย์พุทธทาส ทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ประทับ แล้วท่านก็ไม่ยอมนั่ง ท่านพุทธทาสทูลว่า “ขอประทานกราบสมเด็จพระสังฆราชหน่อย ที่อุตส่าห์เสด็จมาเยี่ยมถึงวัด” สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงพยายามห้าม แต่ท่านไม่ยอม แล้วต่างคนก็ต่างกราบ พอท่านพุทธทาสกราบสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ก็บอกไม่ได้ ๆ ต้องกราบกลับ (จาก – หนังสือ ๙๙ คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช)

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/