คลิปเด็ด

ลัดฟ้าไปตามฝัน แดนสววรค์บนโลก ณ เกาะตาฮีตี

ตาฮีตี เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ในกลุ่มหมู่เกาะวินด์เวิร์ด ของเฟรนซ์พอลินีเชีย ตั้งอยู่ในหมู่เกาะโซไซตี ที่มหาสมุทรแฟซิฟิกใต้ ทั่วทั้งเกาะมีประชากรราว 178,133 คน (จากข้อมูลของเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2552) ถือเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด ในเฟรนช์พอลินีเชีย มีอัตตาเฉลี่ยคิดเป็น 68.6%  จากทั้งหมด เมืองหลวงก็คือ ปาปาเอเต ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ชายฝั่ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

data base >> https://en.wikipedia.org/wiki/Tahiti

Aboutliving.Asia

http://aboutliving.asia/